CzechTerminology

From Inkscape Wiki
Revision as of 18:21, 12 October 2019 by TomasM (talk | contribs) (update)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

This is a beginning of an Inkscape glossary. Please respect it and contribute to it if you work on Inkscape UI. If you are doing translations, please create and link below a similar glossary for your language.

Other languages: العربية Català Česky Deutsch English Español Français Italiano 日本語 한국어 Polski Português Português do Brasil Русский Slovenčina 中文Poznámka: toto je velmi raná verze překladu, bude doplněna a budou v ní prováděny změny.

Obecné

 • Uzel – Node: bod cesty, se kterým můžete manipulovat. Pokud použijete nástroj pro úpravu uzlů, pak je zobrazen jako šedý (pokud není vybrán) nebo modrý (když je vybrán) čtvereček na cestě. Tvary nemají uzly, pouze úchyty. Uzel může mít také jeden nebo dva úchyty – jsou to malé kruhy spojené s uzlem a upravují se jimi bezierovy tangenty.
 • Úchyt – Handle:
  • jeden ze dvou bodů kolem uzlu, zobrazený (pro vybrané uzly) jako kruh spojený s jeho uzlem linkou (úchyty uzlu);
  • šipky kolem vybraného objektu ve výběru (úchyty měřítka, úchyty otáčení);
  • body na tvaru, kterými lze přetáhnout nástrojem uzlu a upravit tvar, zobrazený jako malé bílé diamanty (úchyty tvaru);
  • věci, které přetáhnete na plátno a nastavíte umístění, směr a velikost přechodu nebo vzorku (úchyty přechodu, úchyty vzorku). Interně se to nazývá Uzel (Knot), ale v uživatelské dokumentaci se jedná o zastaralý termín.
 • Cesta – Path (nikoli křivka – to je curve nebo spline): objekt, který má uzly, ale nemá úchyty (při použití nástroje pro úpravu uzlů). Mapříklad se jedná o čáru vytvořenou nástrojem pro kreslení od ruky.
 • (Živý) tvar – Live Shape: objekt, který nezobrazuje uzly, ale může mít ovládací prvky. Příkladem je kruh nebo hvězda. Živý tvar lze převést na cestu příkazem Převést na cestu.
 • Tah – Stroke (nikoli obrys – to je outline): viditelný „obrys“ tvaru nebo cesty. Není to stejné jako cesta; cesta může nebo nemusí mít tah. Je-li tah přítomen, lze jej převést na cestu příkazem Převést tah na cestu.
  • Stroke shape (to be implemented): the dependency of the stroke width on distance along the stroke. Currently only constant-width strokes are supported.
  • Stroke pattern (to be implemented): the representation of a stroke as a sequence of arbitrary objects positioned along the path.
 • Objekt – Object: nezávislá editovatelná věc na plátně. Může to být cesta, tvar, textový objekt, skupina, atd.

Uživatelské rozhranní

 • Okno dokumentu – Document window: okno s plátnem, nabídkou, panelem příkazů, atd. Všimněte si, že stejná instance programu může mít několik oken dokumentu. Některá dialogová okna se označují jako „okna“, proto je důležité rozlišovat mezi nimi a oknem Dokument.
 • Nabídka – Menu: panel nahoře.
 • Panel příkazů – Commands bar: pod nabídkou, s tlačítky pro příkazy jako Nový, Otevřít, ... Všimněte si, že tento bude pravděpodobně rozdělen do mnoha menších panelů, z nichž každý bude pokrývat jedno téma, takže je uživatel bude moci zapínat/vypínat a přeskupit. Toto jméno je tedy dočasné.
 • Panel ovládání nástrojů – Tool Controls bar: pod panelem příkazů. Má ovládací prvky aktuálně aktivního nástroje. Nemělo by se na něj odkazovat jako na „Panel nástrojů“, ani to není „nástroj“ k „ovládání“. Správný význam by měl být panel „ovládání nástrojů“.
 • Nástroje, podél levé strany
  • Nástroj pro výběr, nebo jednodušeji Výběr
  • Nátroj pro úpravu uzlů
  • Nástroj pro přiblížení a nebo oddálení obrázku (Lupa)
  • Nástroj pro tvorbu obdélníků
  • Nástroj pro tvorbu elips
  • Nástroj pro tvorbu hvězd
  • Nástroj pro tvorbu spirál
  • Nástro Tužka: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro kreslení od ruky. Je lepší použít termín Tužka (kreslení od ruky).
  • Nástroj Pero: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro tvorbu bezierovych křivek nebo Bezier (pen) Tool. Je lepší použít termín Nástroj Pero (Bezier).
  • Nástroj pro tvorbu kaligafických křivek
  • Nástroj pro tvorbu textu
  • Nástroj pro tvorbu barevných přechodů
  • Nástroj pro získání barvy (Kapátko)
 • Plátno – Canvas: hlavni oblast, s volitelným ohraničením pravítky a posuvníky
 • Stavový řádek – Statusbar: podél spodní strany okna

ZASTARALÉ A VYŘAZENÉ TERMÍNY

Tyto jsou použitelné pouze uvnitř kódu, nikdy je nepoužívejte v dokumentaci.

 • knot (this may be a "handle", "control", "node" etc as seen by the user)
 • item (use "object")
 • desktop (use "canvas" or "document window" depending on context)
 • event contexts (they are known to users as "tools")