InkscapeTerminology/sk

From Inkscape Wiki
Revision as of 09:52, 8 January 2009 by Helix84 (talk | contribs) (New page: == Objekty == * '''Object''': objekt * '''Path''': cesta * '''Live Shape''': živý tvar * '''Node''': uzol * '''Handle''': páčka * '''Stroke''': ťah ** '''Stroke shape''' tvar ťahu **...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search

Objekty

 • Object: objekt
 • Path: cesta
 • Live Shape: živý tvar
 • Node: uzol
 • Handle: páčka
 • Stroke: ťah
  • Stroke shape tvar ťahu
  • Stroke pattern vzor ťahu
 • Fill: výplň
 • Pattern: vzor
 • Gradient: farebný prechod
 • Text: text
 • Group: zoskupenie, skupina
 • Layer: vrstva
 • Clone: klon

Plátno

 • Document: dokument
 • Canvas: plátno
 • Page: stránka
 • Grid: mriežka
 • Guide: vodidlo

Používateľské rozhranie

Okno dokumentu

Hlavné okno, kde sa nachádza plátno, ponuky (menu), panel príkazov (commands bar), panel nástrojov (toolbox), panel Ovládanie nástrojov (tool controls bar), stavový riadok (status bar) atď.

Plátno

Hlavná časť s nepovinným okrajom (border), pravítkami (rulers) a posuvníkmi (scrollbars).

Panel nástrojov

Panel nástrojov zobrazíte zvolením ponuky Zobraziť -> Zobraziť/skryť -> Nástrojový panel.

 • Selector tool - Nástroj Výber
 • Node tool - Nástroj Uzol
 • Zoom tool -
 • Rectangle tool -
 • Ellipse tool -
 • Star tool -
 • Spiral tool -
 • Pencil tool -
 • Pen tool -
 • Calligraphy tool -
 • Text tool -
 • Gradient tool -
 • Color dropper tool -

Dialógové okná

 • Fill and Stroke -
 • Transform -
 • Gradients -
 • Swatches -
 • Text and fonts -
 • Align and Distribute -
 • Tile Clones -
 • Global Preferences -
 • Document Preferences -
 • Document Metadata -
 • Object Properties -
 • XML Editor -

Slovesá (operácie s objektami)

s objektami

 • group -
 • ungroup -
 • clip -
 • mask -
 • pattern -
 • raise -
 • lower -
 • rotate -
 • flip -

s cestami

create path(s) from object(s)

 • object to path -
 • stroke to path -
 • trace bitmap -

booleovské operácie

 • union -
 • difference -
 • intersection -
 • exclusion -
 • division -
 • cut -

manipulácie ciest

 • combine -
 • break apart -
 • inset -
 • outset -
 • dynamic offset -
 • linked offset -
 • simplify -
 • reverse -

s textom

 • put on path -
 • remove from path -
 • flow -
 • unflow -
 • convert to text -
 • remove kerning -

s vrstvami

Efekty

 • Fretboard designer -
 • Generate from path -
 • Render -
  • L-System -
 • Modify path -
 • Inkboard -
  • Jabber -
 • Inkview -

Words being used as verbs and names

Translators, pay attention to those words that can be used in the interface either as verbs either as names or even either as adjectives

 • Group -
 • Clone -
 • Unset -