O Inkscape

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search

Inkscape je open source vektorový grafický editor používajúci formát World Wide Web Konzorcia (W3C) pre škálovateľnú vektorovú grafiku (SVG). Medzi podporované vlastnosti SVG patria základné tvary, cesty, text, zakončenia čiar, klony, alfa blending, transformácie, farebné prechody a zoskupovanie. Naviac, Inkscape podporuje metadáta Creative Commons, úpravu uzlov, vrstvy, komplexné operácie s cestami, text na ceste, text v tvare a upravovanie XML zdroja SVG. Tiež importuje niekoľko formátov akoEPS, PostScript, JPEG, PNG, BMP a TIFF a exportuje PNG ako aj viaceré vektorové formáty.

Skvelé príklady, čo Inkscape dokáže nájdete v galériách. Alebo prečo neskočiť priamo do vody - stiahnuť si ho a skúsiť návod!

Ak chcete Inkscape rozumieť podrobnejšie, pozrite si zoznam vlastností a informácie o projekte.