InkscapeTerminology-cs

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search

This is a beginning of an Inkscape glossary. Please respect it and contribute to it if you work on Inkscape UI. If you are doing translations, please create and link below a similar glossary for your language.


Poznámka: tato verze překladu je velmi raná.

Obecné

 • Uzel: bod na křivce, který můžete přesunovat. Pokud použijete nástroj pro úpravu uzlů, pak je zobrazen jako šedý (pokud není vybrán) nebo modrý (když je vybrán) čtvereček na křivce. Tvary uzly nemají; mají handle. Uzel může mít také jeden nebo dva handle - jsou to malé kružnice spojené s uzlem a upravují se jimi bezierovy tangenty.
 • Handle: 1) one of two points around a node, displayed (for selected nodes) as a circle connected with its node by a line (node handles); 2) the arrows around the selected object in selector (scale handles, rotation handles); 3) points on a shape that can be dragged by node tool to edit the shape, displayed as small white diamonds (shape handles); 4) the things that you drag on canvas to set the placement, direction, and size of a gradient or pattern (gradient handles, pattern handles). (Internally this is called a Knot, but this is a deprecated term in user documentation.)
 • Křivka: objekt, který má uzly, ale nemá ovládací prvky (při použití nástroje pro úpravu uzlů). Mapříklad se jedná o čáru vytvořenou nástrojem pro kreslení od ruky.
 • Live Shape: an object that does not display nodes but may have controls. An example is a circle or star. A live shape can be converted to path by Convert to Path command.
 • Stroke: a visible outline of a shape or path. Not the same as path; a path may or may not have a stroke. If the stroke is present, it can be converted to path by Convert Stroke to Path command.
  • Stroke shape (to be implemented): the dependency of the stroke width on distance along the stroke. Currently only constant-width strokes are supported.
  • Stroke pattern (to be implemented): the representation of a stroke as a sequence of arbitrary objects positioned along the path.
 • Object: an independent editable thing on the canvas. May be a path, a shape, a text object, a group, etc.

Uživatelské rozhranní

 • Okno dokumentu: the window with a Canvas, Menu, Commands bar, etc. Note that the same instance of the program may have several document windows. Some dialog are referred to as "windows" therefore it is important to distinguish between them and the Document window.
  • Menu, bar at the top.
  • Commands bar, beneath the Menu, with buttons for commands like New, Open, ... Note that this one will likely be broken into many smaller toolbars, each covering one topic, so the user will be able to switch them on/off and rearrange. So this name is temporary.
  • Tool Controls bar, beneath the Commands bar. Has the controls for the currently active tool. Note the capitalization. One should not refer to it as the "Tool bar," nor is it a "Tool" edition of the "controls" variety of "bar". It's proper name should be "Tool Controls" bar.
  • Nástroje, along the left side
   • Nástroj pro výběr, nebo jednodušeji Selektor
   • Nátroj pro úpravu uzlů
   • Nástroj pro přiblížení a nebo oddálení obrázku (Lupa)
   • Nástroj pro tvorbu obdélníků
   • Nástroj pro tvorbu elips
   • Nástroj pro tvorbu hvězd
   • Nástroj pro tvorbu spirál
   • Nástro Tužka: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro kreslení od ruky. Je lepší použít termín Tužka (kreslení od ruky).
   • Nástroj Pero: pro zachování konzistence, prosím, neodkazujte na tento nástroj jako na Nástroj pro tvorbu bezierovych křivek nebo Bezier (pen) Tool. Je lepší použít termín Nástroj Pero (Bezier).
   • Nástroj pro tvorbu kaligafických křivek
   • Nástroj pro tvorbu textu
   • Nástroj pro tvorbu barevných přechodů
   • Nástroj pro získání barvy (Kapátko)
  • Plátno, hlavni oblast, s volitelným ohraničením pravítky a posuvníky
  • Stavový řádek, podél spodní strany okna

ZASTARALÉ A VYŘAZENÉ TERMÍNY

Tyto jsou použitelné pouze uvnitř kódu, nikdy je nepoužívejte v dokumentaci.

 • knot (this may be a "handle", "control", "node" etc as seen by the user)
 • item (use "object")
 • desktop (use "canvas" or "document window" depending on context)
 • event contexts (they are known to users as "tools")