ReleaseAnnounce045-cs

From Inkscape Wiki
Revision as of 08:12, 4 February 2007 by Cornelius (talk | contribs) (updated 0.45 Release Announcement in czech language)
Jump to navigation Jump to search

Toto je koncept oznámení o vydání pro verzi 0.45

Inkscape oznamuje vydání verze 0.45 :: http://www.inkscape.org :: Draw Freely

The original version of this release announcement.

Komunita kolem Inkscape dnes oznamuje vydání nejnovější verze vektorového grafického editoru, který vyvíjí. Inkscape 0.45 přidává nový SVG filtr pro Gaussovské rozostření, který byl vyvinut díky sponzorství programem Google Summer of Code. Díky Gaussovskému rozostření můžete měkce a přirozeně rozmazat jakýkoliv z objektů v Inkscape a to včetně tvarů, textů a obrázků. Toto přináší široké možnosti při tvorbě fotorealistických efektů: libovolně tvarované odstíny a osvětlení, simulace hloubky ostrosti, stínu, sálání atd... Rozostřené objekty lze také použít jako masky pro ostatní objekty k dosažení efektu rozostřených okrajů.

Byly přidány i další nové funkce, vylepšeny ty současné a opraveno množství chyb. Dialogové okno Historie Vám například dovolí procházet hitorií změn. Přidány byly i nové efekty přidávané pomocí rozšíření včetně například efektu pro umístění Vzorku podél křivky nebo efektů pro manipulaci s barvami. Také byl vylepšen výkon při vykreslování obrazu a to o 2-3% obecně a kolem 5-10% pro kresby silně využívající průhlednost a/nebo kruhových barevných přechodů. Vylepšena byla také kvalita vazeb a to odebráním odstupňování převážně pozorovatelných v barevných přechodech.

Stáhněte si balíčky pro Linux, Windows a Mac OS X:

    http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438

Pro více informací si můžete přečíst kompletní Poznámky o vydání verze 0.45:

    http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes

Komunitou zaslané snímky obrazovky:

    http://www.inkscape.org/screenshots/

O Inkscape

Inkscape je kreslící nástroj s otevřeným zdrojovým kódem využívající formát pro šálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) World Wide Web Konzorcia (W3C). Mezi podporované vlastnosti SVG patří například základní tvary, křivky, text, značky, klony, alfa průhlednost, transformace, barevné přechody a seskupování objektů.

Inkscape dále podporuje Creative Commons metadata, editaci uzlů, vrstvy, operace se složitými křivkami, text na křivce, text ve tvaru, a úpravy SVG XML. Také je schopný načíst množství formátů jako EPS, PostScript, JPEG, PNG, BMP a TIFF a exportuje do PNG jakož i do mnoha vektorových formátů.

Hlavní motivací Inkscape je poskytnout Open Source komunitě kreslící nástroj plně podporující standardy W3C, zejména XML, SVG a CSS2. Další práce zahrnují konverzi zdrojových kódů z C/Gtk na C++/Gtkmm, s důrazem na malé jádro s výkonnými funkceme přidávány pomocí rozšíření a udržováním prátelského, otevřeného a na komunitu orientovaného vývojového procesu.