ReleaseAnnounce045-cs

From Inkscape Wiki
Revision as of 07:35, 4 February 2007 by Cornelius (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Toto je koncept oznámení o vydání pro verzi 0.45

Inkscape oznamuje vydání verze 0.45 :: http://www.inkscape.org :: Draw Freely

The original version of this release announcement.

Inkscape komunita dnes oficiálně vydala nejnovější verzi svého editoru vektorové grafiky. Inkscape 0.45 přidává mnoho nových funkcí, je rychlejší a více použitelná, lépe podporuje SVG, je přeložená do více jazyků a množství jiných novinek a zlepšení.

Mezi hlavní novinky mezi finkcemi patří dialogové okno Vrstvy, podpora pro ořez a maskování objektů, vylepšení export do PDF podporující průhlednost, konfigurovatelné klávesové zkratky, inovativní funkce "vyřezávání uzlů" v Nástroji pro tvorbu a úpravu uzlů, a nový mód Outline zobrazující z kresby pouze obrysy. Značných vylepšení bylo dosaženo v oblasti výkonu aplikace, zejména při překreslování scény a u Nástroje pro úpravu uzlů.

Mezi viditelné změny v uživatelském rozhraní patří barevné palety umístitelné nad stavový panel, interaktivní indikátor stylu ve stavovém panelu, změněný dialog Nastavení Inkscape, nový panel pro nástroj Text a nové ikony. Naše shoda se SVG standardem také pokročila dopředu, byla přidána podpora pro značku <switch> a ICC barevné profily pro obrázky. Tato verze také obsahuje stovky menších vlastností, vylepšení použitelnosti a oprav chyb.

V několika předchozích verzích byl Inkscape vydáván s kolekcí efektů, jejichž menu (Efekty) bylo ale ve výchozím nastavení vypnuto. S touto verzí se efekty staly natolik vyzrálými a fungujícími na všech platformách, že toto menu již bude aktivní hned po instalaci.

Chtěli bychom poděkovat Google, že sponzorují práci pěti studentů při vývoji těchto nových vlastností pro Inkscape: SVG filtry, Inkboard protokol, PDF export využívající Cairo a paměťové optimalizace.

Stáhněte si balíčky pro Linux, Windows a Mac OS X:

    http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=93438

Pro více informací si můžete přečíst kompletní Poznámky o vydání verze 0.45:

    http://wiki.inkscape.org/wiki/index.php/Release_Notes

Komunitou zaslané snímky obrazovky:

    http://www.inkscape.org/screenshots/

O Inkscape

Inkscape je kreslící nástroj s otevřeným zdrojovým kódem využívající formát pro šálovatelnou vektorovou grafiku (SVG) World Wide Web Konzorcia (W3C). Mezi podporované vlastnosti SVG patří například základní tvary, křivky, text, značky, klony, alfa průhlednost, transformace, barevné přechody a seskupování objektů.

Inkscape dále podporuje Creative Commons metadata, editaci uzlů, vrstvy, operace se složitými křivkami, text na křivce, text ve tvaru, a úpravy SVG XML. Také je schopný načíst množství formátů jako EPS, PostScript, JPEG, PNG, BMP a TIFF a exportuje do PNG jakož i do mnoha vektorových formátů.

Hlavní motivací Inkscape je poskytnout Open Source komunitě kreslící nástroj plně podporující standardy W3C, zejména XML, SVG a CSS2. Další práce zahrnují konverzi zdrojových kódů z C/Gtk na C++/Gtkmm, s důrazem na malé jádro s výkonnými funkceme přidávány pomocí rozšíření a udržováním prátelského, otevřeného a na komunitu orientovaného vývojového procesu.