L'Inkscape en Català

From Inkscape Wiki
Jump to navigation Jump to search

Aquesta és la versió en català del wiki per al desenvolupament i discussió de l'Inkscape. Podeu obtenir ajuda sobre la sintaxi del wiki a WikiSyntax (en anglès)

Quant a l'Inkscape

Documentació per a l'usuari

Ajudeu l'Inkscape sense programar

Developer Documentation

General

Development Discussion

User Interface Discussion

Rearchitecture Discussion


  • WikiAttic: pages that are no longer relevant but kept for historical value