L'Inkscape en Català

From Inkscape Wiki
Revision as of 10:37, 12 April 2007 by TnwMh1 (talk | contribs)
Jump to navigation Jump to search

Aquesta és la versió en català del wiki per al desenvolupament i discussió de l'Inkscape. Podeu obtenir ajuda sobre la sintaxi del wiki a WikiSyntax (en anglès)

Quant a l'Inkscape

Documentació per a l'usuari

Ajudeu l'Inkscape sense programar

Documentació per a desenvolupadors

General

Discussió sobre el desenvolupament

Discussió sobre la interfície d'usuari

Discussió sobre rearquitectura


  • WikiAttic: pages that are no longer relevant but kept for historical value